Morgondagens
viktigaste
framgångsfakorer

Om nu omvärlden och människors behov förändrats drastiskt under det senaste årtiondet, vad behöver du då förändra i ditt ledarskap under detta årtionde?

 

Det som tagit dig hit, där du är idag, kommer kanske inte att ta dig dit du vill imorgon. Vi lever i en tid av ständig förändring och du behöver anpassa dig och ditt ledarskap till det. Låt mig bespara dig som tror att medarbetare enbart arbetar för dig som är chef, samt dig som tror att allt handlar om vem du är eller vad du redan vet. Då ska du inte köpa eller läsa denna bok. Tror du däremot på att du arbetar för dina medarbetare, samt att allt handlar om vad du gör varje dag? Då är detta rätt bok för dig.

Om du vill uträtta något stort, börja då att leda för att skapa det bästa laget. Du arbetar med människor – för andra människor. Därför är talesätten ”laget före jaget” eller ”jaget före laget” förlegade. Vill du nå framgång i ditt ledarskap imorgon, är det enligt principen ”jaget för laget” du ska arbeta. Den här boken är en praktisk handbok om vad du som ledare behöver göra samt inte göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon.

Läs mer

Om nu omvärlden och människors behov förändrats drastiskt under det senaste årtiondet, vad behöver du då förändra i ditt ledarskap under detta årtionde?

 

Det som tagit dig hit, där du är idag, kommer kanske inte att ta dig dit du vill imorgon. Vi lever i en tid av ständig förändring och du behöver anpassa dig och ditt ledarskap till det. Låt mig bespara dig som tror att medarbetare enbart arbetar för dig som är chef, samt dig som tror att allt handlar om vem du är eller vad du redan vet. Då ska du inte köpa eller läsa denna bok. Tror du däremot på att du arbetar för dina medarbetare, samt att allt handlar om vad du gör varje dag? Då är detta rätt bok för dig.

 

Om du vill uträtta något stort, börja då att leda för att skapa det bästa laget. Du arbetar med människor – för andra människor. Därför är talesätten ”laget före jaget” eller ”jaget före laget” förlegade. Vill du nå framgång i ditt ledarskap imorgon, är det enligt principen ”jaget för laget” du ska arbeta. Den här boken är en praktisk handbok om vad du som ledare behöver göra samt inte göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon.

Läs mer

Att-göra-listan

Låt den här boken bli en kontinuerlig inspirationskälla i ditt arbete för vad du som ledare behöver göra samt inte göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon. Med dessa verktyg så är jag övertygad att du kommer att lyckas. Och kom ihåg, om du inte gör det här, vem ska då göra det? Men framför allt. Ha kul när du gör det.
Lycka till.

Sagt om boken

”Vi lever i en tid där ett gott ledarskap är viktigare än någonsin. I den här boken får du både inspiration och konkreta tips på hur du kan utvecklas till att bli en riktigt bra ledare, som är relevant idag såväl som i framtiden.”

 

Anna Wikland
– Sverigechef, Google

 

”I den här boken berör Svante några av vår tids viktigaste ämnen som etik, hållbarhet och mångfald. Denna bok sätter fingret på nutiden och framtiden, samtidigt som den är lättläst med mycket bra tips för att praktiskt driva morgondagens ledarskap.”

 

Lisa Gunnarsson
– Nordenchef, LinkedIn

 

Omdömen

Omdomen_anna-1@3x

”Vi lever i en tid där ett gott ledarskap är viktigare än någonsin. I den här boken får du både inspiration och konkreta tips på hur du kan utvecklas till att bli en riktigt bra ledare, som är relevant idag såväl som i framtiden.”

 

Anna Wikland
– Sverigechef, Google

 

Omdomen_lisa-1@3x

”I den här boken berör Svante några av vår tids viktigaste ämnen som etik, hållbarhet och mångfald. Denna bok sätter fingret på nutiden och framtiden, samtidigt som den är lättläst med mycket bra tips för att praktiskt driva morgondagens ledarskap.”

 

Lisa Gunnarsson
– Nordenchef, LinkedIn