Ledarskapsträning

Ett helt nytt träningsprogram för ledare. Vad behöver ledare göra idag, för att de och deras medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon

Världen förändras ständigt. Men frågan är om inte även föränderligheten har förändrats, dess cykler tycks gå snabbare än någonsin. Bara under det senaste året har världen bytt skepnad, inte minst kraven på hur organisationer ska se ut och prestera. Vi vill inspirera och träna era ledare genom att ge dem förutsättningarna att förädlas och förbättras, så att ni kan bli bättre idag och imorgon än vad ni var igår. Så att var och en kan bli en drömledare.

Delar du vår övertygelse att organisationer och ledare inte behöver fler utbildningar inom ledarskap, utan mer träning istället? Ledarskap är ju att skapa någonting – alltså är vi på väg någonstans, alltså ska vi förädlas. Förädling handlar om att träna och upptäcka, undersöka, uppdatera, och uppgradera.

Att ändra vanor kräver träning och disciplin. I det här programmet varvar vi idéer och modeller från boken Drömledarskapet med övningar som tillåter deltagarna att träna och integrera de förmågor som bäst behövs för att möta era utmaningar. Det här träningsprogrammet är en arena för att hjälpa ledare att skapa goda, enkla vanor kring utveckling i vardagen – och att släppa taget om gamla ovanor. Både du och jag vet att vi blir bättre på de sakerna som vi tränar på. Tänk också på att den dagen vi slutar att träna, då slutar vi också att vinna.

Vem är detta rätt för?

• Ledare som strävar efter att gå från att vara tvungna att utbilda sig till att vilja bli bättre idag och imorgon än igår.
• Ledare som är beredda att utveckla sina team – och även sig själva.
• Ledare som är villiga att ompröva både beteenden och antaganden i sin verksamhet.
• Ledare som är villiga att dela med sig av sin erfarenhet och sina tips.
• Ledare som är genuint nyfikna på ledarskap och relationer.

Vi fokuserar mindre på

1. Linjär kunskap
2. Utlärning
3. Måste
4. Generella problem/utmaningar
5. Borta (på kursgård)
6. Vem du är och vad du vet
7. Teoretiskt
8. Individuellt studerande
9. Fakta
10. Instruera

Vi fokuserar mer på

1. Cirkulärt lärande
2. Inlärning
3. Vill
4. Era problem/utmaningar
5. Hemma (på er arbetsplats)
6. Vad du gör och behöver göra
7. Praktiskt
8. Socialt lärande
9. Förståelse & färdighet
10. Involvera

Översikt på träningsupplägget

FÖRE:
fore
UNDER:
under
EFTER:
efter

Programmets träningspedagogik

Om träningsprogrammet

Verksamhetsbaserad och verklighetsbaserad

Vi lägger upp träningsprogrammet utifrån just er verksamhets mest angelägna utmaningar. Vilka av Drömledarskapets förmågor är viktigast att träna för att nå era strategiska mål? Detta träningsupplägg utgår därför alltid från era utmaningar och behov. Sedan adderar vi våra modeller och övningar för att möta dessa. Med Drömledarskapet som utgångspunkt så tränar vi er att lösa just era problem.

Programmet blandar analogt med digitalt. Det är ”digilogt”

Vi kombinerar fördelarna med digitalt lärande över tid, med möjligheterna att träna färdigheter i realtid, med sina kollegor. Vi utnyttjar tekniken så att deltagarna får maximalt erfarenhetsutbyte av varandra. De digitala verktygen gör det möjligt att sprida lärande över tid och rum, allt efter deltagarnas behov och preferenser.

Reflektion som motor för lärande

Många säger till oss att det inte finns tid att reflektera. Vi vill påstå att många inte har tid över för reflektion, just för att man inte har reflekterat. Med Drömledarskapets insikter som grund skapar vi återkommande möjligheter för deltagarna att själva pröva på jobbet, reflektera, byta erfarenheter med kollegor och ta del av varandras bästa tips. Vi hjälper var och en som ledare att få till stånd det lärande som inte uppstår på egen hand – hjälp till självhjälp.

Lärprocessen för varje träningsmodul

intresse
INSPIRATION

Inspirerande och tankeväckande föreläsning av Svante Randlert som introducerar modulen.

dela
REFLEKTERA OCH DELA

Fokuserade förberedelser på lärplattformen. Dela tips och reflektioner med andra.

traning-1
TRÄNINGSMODUL

Intensivt träningspass baserat på temat för modulen. Genomförs som interaktivt och engagerande videomöte i Zoom kombinerat med Howspace.

egen
EGEN TRÄNING

Träning på egen hand eller i grupper i vardagen utifrån egna förutsättningar och ambitioner.

largrupp
LÄRGRUPP

Träff med sin lärgrupp för erfarenhetsutbyte, kollegialt stöd och uppskattande feedback.

Våra ledord

ico_traning_graph

Utvecklande

Förädling, kalibrering och utveckling är organisationens nya bränsle. Livskraftiga organisationer är mästare på att ständigt lära av sina handlingar – både det som är framgångsrikt och det som misslyckas.

För oss förutsätter ledarskap förädling. Ledarskap ska skapa någonting – alltså är vi på väg någonstans, alltså ska vi förädlas. Om inte era ledare utvecklas, då utvecklas inte era medarbetare och då utvecklas inte er organisation.

ico_traning_brain

Utmanande

Andra resultat kommer genom att göra andra saker på andra sätt! Gör du som alla andra och som du alltid gjort, då får du samma resultat som alla andra och som du alltid haft.

Det är när vi utmanar oss, prövar och upprepar ett nytt beteende som nya nervbanor utvecklas och vi tar oss förbi våra gamla invanda mönster och antaganden. Det handlar både om att utveckla nya goda vanor, och att släppa taget om gamla ovanor.

ico_traning_thumbsup

Underhållande

Organisationer förändras inte av sig själva, det är människor som förändrar organisationer. Vi tror på att göra lärande mer underhållande och lustfyllt, då vilja och glädje är ett kraftfullt verktyg och förutsättning för en inre förändringsresa.

Vi tycker det är viktigt att skratta och ha kul medan vi lär oss av varandra för att kunna förändra beteenden, utveckla kunskaper och färdigheter samt påskynda innovationer och utveckling.

Om tränarna

training_anna

Anna Thurdin Hedblad

Anna Thurdin Hedblad har arbetat med ledarskap- och organisationsutveckling i över 20 år, i Sverige och på tre kontinenter. Hon har
utvecklat ledarskap i såväl storföretag (t.ex. McKinsey&Co, Pernod Ricard, Vattenfall) som mindre verksamheter och är en flitigt anlitad coach även för enskilda ledare. Hon har stor passion för ledarskap, och vägleder med varm hand olika ledare på den viktiga resan inåt.

· Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

· Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin Stockholm

· Master Systemic Constellations, Hellinger Instituut Nederland

· Certifierad i bl.a. MBTI och The Leadership Circle

training_staffan

Staffan Åkerblom

Staffan Åkerblom har 25 års erfarenhet av ledarskap- och organisationsutveckling. Han har designat och varit ledare för hundratals
utvecklingsprogram på Executive Education på Handelshögskolan i Stockholm, och även varit chef på koncernnivå för ledarskapsutvecklingen i SEB (inklusive rektor och programledare för Wallenberginstitutet) och Telia Company. Han brinner för vuxenutveckling och att hjälpa andra uppnå sin potential.

· Ek.Lic, Handelshögskolan i Stockholm

· Growth Edge Coach

· Certifierad handledare bl.a. i The Human Element, Radical Collaboration, Kärnkvaliteter, Klart Ledarskap och The Leadership Circle

training_sVANTE

Svante Randlert

Svante Randlert är en av nordens mest anlitade föreläsare med över 170 föredrag per år när det kommer till att attrahera, engagera och utveckla ledare. Han har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tusentals ledare hur man blir en drömarbetsgivare samt drömledare.

· Han är den enda i landet bland över 1000 föreläsare, som genom tiderna lyckats få maxbetyget 5.0 vid tre olika tillfällen av en hel publik hos Sveriges största chefsnätverk Close.

· Hösten 2017 släppte han boken Drömarbetsgivaren. Under hösten 2018 släpptes den engelska versionen The Dream Employer. Våren 2020 så publicerades hans tredje bok – Drömledarskapet.

Vill du få kontakt och veta mer om träningsprogrammet?