Världen förändas ständigt. Men frågan är om inte även föränderligheten har förändrats, dess cykler tycks gå snabbare än någonsin. Bara under de senaste tio åren har världen bytt skepnad, inte minst kraven på hur organisationer ska se ut och prestera. I takt med att världen förändras och ställer högre krav på ledarskapet verkar det tyvärr inte som att vi hänger med. I undersökningsföretaget Brilliant Futures årliga mätning av hur många medarbetare som anser sig ha en utmärkt chef är det endast 20 procent av svenskarna som räcker upp handen.

Inför skrivandet av den här boken har jag och mitt team i över ett år, genomfört ett otroligt omfattande researcharbete på alla omgivningar som ställer höga krav på ledarskap. Vi har läst, frågat, lyssnat, granskat, dissekerat, analyserat, evaluerat och vi har skrivit. Vi har studerat alltifrån nobelprisvinnande ekonomisk teori och psykologi till vedertagen behovsteori, toppmodern elitidrottspsykologi och militära insatsstyrkors ledarskapsfilosofi.
Vi har också genomfört många olika djupintervjuer med olika förbundskaptener som Janne Andersson, Pia Sundhage och Rickard Grönborg med flera. Vi har även intervjuat olika ledare samt rådgivare från olika delar av näringslivet som till exempel Kristian Elvefors, Managing Director på Volvo Cars, Susanna Nyström, HR-chef Electronic Arts (EA) , Günther Mårder, CEO Företagarna, Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor. Stefan Hyttfors, Föreläsare och författare med flera.

I boken får du ta del av studier och forskning från World Economic Forum, McKinsey, Stanford University, Kairos Future, Harvard Business Review, Gallup, Yale University, Edelman Trust Barometer, Gartner med flera. Vi har även samlat och analyserat intresseväckande material från bland annat amerikanska psykoanalytikern Alberta Szalita, Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford University, Psykologen Ellen Langer, Forskaren Angela Duckworth, Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet samt Anna Nyberg, psykolog vid Karolinska Institutet. Slutligen lyfter vi infallsvinklar från Simon Sinek, Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman, Simon Elvnäs, forskare vid KTH i Stockholm, Författaren Dan Pink, professor Richard Thaler som tilldelades Nobelpriset i ekonomi år 2017, neuroledarskapsforskaren Paul Zak, samt managementikonen Peter Drucker och HR-forskaren Josh Bersin

Allt detta har resulterat i denna praktiska ledarskapshandbok med morgondagens viktigaste framgångsfaktorer. Med bokens olika verktyg är jag övertygad att du kommer att lyckas. För om du inte gör jobbet, vem ska då göra det? Och framför allt. Ha kul när du gör det. Lycka till.

Världen förändas ständigt. Men frågan är om inte även föränderligheten har förändrats, dess cykler tycks gå snabbare än någonsin. Bara under de senaste tio åren har världen bytt skepnad, inte minst kraven på hur organisationer ska se ut och prestera. I takt med att världen förändras och ställer högre krav på ledarskapet verkar det tyvärr inte som att vi hänger med. I undersökningsföretaget Brilliant Futures årliga mätning av hur många medarbetare som anser sig ha en utmärkt chef är det endast 20 procent av svenskarna som räcker upp handen.

Inför skrivandet av den här boken har jag och mitt team i över ett år, genomfört ett otroligt omfattande researcharbete på alla omgivningar som ställer höga krav på ledarskap. Vi har läst, frågat, lyssnat, granskat, dissekerat, analyserat, evaluerat och vi har skrivit. Vi har studerat alltifrån nobelprisvinnande ekonomisk teori och psykologi till vedertagen behovsteori, toppmodern elitidrottspsykologi och militära insatsstyrkors ledarskapsfilosofi.
Vi har också genomfört många olika djupintervjuer med olika förbundskaptener som Janne Andersson, Pia Sundhage och Rickard Grönborg med flera. Vi har även intervjuat olika ledare samt rådgivare från olika delar av näringslivet som till exempel Kristian Elvefors, Managing Director på Volvo Cars, Susanna Nyström, HR-chef Electronic Arts (EA) , Günther Mårder, CEO Företagarna, Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor. Stefan Hyttfors, Föreläsare och författare med flera.

I boken får du ta del av studier och forskning från World Economic Forum, McKinsey, Stanford University, Kairos Future, Harvard Business Review, Gallup, Yale University, Edelman Trust Barometer, Gartner med flera. Vi har även samlat och analyserat intresseväckande material från bland annat amerikanska psykoanalytikern Alberta Szalita, Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford University, Psykologen Ellen Langer, Forskaren Angela Duckworth, Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet samt Anna Nyberg, psykolog vid Karolinska Institutet. Slutligen lyfter vi infallsvinklar från Simon Sinek, Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman, Simon Elvnäs, forskare vid KTH i Stockholm, Författaren Dan Pink, professor Richard Thaler som tilldelades Nobelpriset i ekonomi år 2017, neuroledarskapsforskaren Paul Zak, samt managementikonen Peter Drucker och HR-forskaren Josh Bersin

Allt detta har resulterat i denna praktiska ledarskapshandbok med morgondagens viktigaste framgångsfaktorer. Med bokens olika verktyg är jag övertygad att du kommer att lyckas. För om du inte gör jobbet, vem ska då göra det? Och framför allt. Ha kul när du gör det. Lycka till.

De olika förbundskaptenerna som vi gjort djupintervjuer med är:

 • Kristján Andrésson, handboll.
 • Janne Andersson, fotboll.
 • Peter Gerhardsson, fotboll.
 • Rikard Grönborg, ishockey.
 • Pia Sundhage, fotboll.
 • Tommy Söderberg, fotboll.
 • Peter Wettergren, fotboll.

De olika från näringslivet som vi gjort djupintervjuer med är:

 • Fredrik Andersson, Grundare och ägare av 4potentials.
 • Ulf Arnetz, Grundare och Styrelseordförande på Reforce International.
 • Tommie Cau, Business & HR Advisor.
 • Kristian Elvefors, Managing Director på Volvo Cars.
 • Gustaf Geterud, Talent hunter & Business builder.
 • Magnus Grönblad, Group Lead vid People Strategy & Engagement på Telia Company.
 • Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor.
 • Stefan Hyttfors, Föreläsare och författare.
 • Erik Modig, Professor på Center for Consumer Marketing, Stockholm School of Economics.
 • Günther Mårder, CEO Företagarna.
 • Susanna Nyström, HR-chef Electronic Arts (EA).
 • Martin Tivéus, CEO Attendo.
 • Vahid Zohali, Managing Director på DXC Technology.